През 2014г. Пламена Чолакова започва своята кариера по професия маникюрист.
Преминала редица обучения при известни преподаватели, за да придобие допълнителни квалификации;
Квалифициран преподавател към ЦПО „Релакс“ – гр. Сливен от 2019 г. по договор за сътрудничество.
Доказал се преподавател, с богата картотека от успешни ученици;  Успешна комуникация и сътрудничество с козметични компании в нейл индустрията;
При нея можете да получите квалификация или да надградите своите знания:
Курсове за придобиване на част от професия или квалификационна степен по професия маникюр, педикюр, ноктопластика.
Надграждащи  модулни Обучения по:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Декорации; – Апаратен маникюри др.
Провежда групови и индивидуални обучения във всички позволени форми на обучение от ЗПОО.

ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА, по известна като Маа Дакапрофесионален маникюрист от 2006г. със самостоятелна практика в салон в гр. Ямбол – и Учебна база по договор за сътрудничество.                                                                                                              – Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2022 г.;                                                                   – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен и 3-та квалификационна степен;

 – Десетки преминали обучения по професията;

Обучения, които предлага Йорданка Пенчева:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”  

 Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация за част от професия – задочна или самостоятелна  форма:                                                                              Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                                                               Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма на обучение:                                                                              Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.

 Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация – задочна форма на обучение

Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                      -за 2-ра СПК / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение;

  • За придобиване на 3-та степен на професионална квалификация, при налична 2-ра степен на професионална квалификация;

   Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Маникюр; – Ноктопластика ;  – Педикюр;  – Декорации-микс техники;                                   – Салонни форми и др.

Качеството има значение!