НАСИ – професионален маникюрист от 2000г. със самостоятелна практика в салон в гр. Хасково и Учебна база по договор за сътрудничество в гр.Хасково.                                                                                       – Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2020 г.;                                                                                                – Квалификационни степени – Майсторско свидетелство – Маникюр,педикюр и ноктопластика;                                                                                                                                                             – Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина;

Обучения, които предлага Наси Мустафова:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                                              Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:                                                                              Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                                                             Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                               -за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                   Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Маникюр;  – Ноктопластика ;    – Декорации-микс техники;      – Салонни форми и др.

МАРИЯ  ВАСИЛЕВА професионален маникюрист от 2015 г. със самостоятелна практика в салон в гр. Хасково – и Учебна база по договор за сътрудничество.

Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г.;                                                                   – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен и множество надграждащи обучения, допълващи професионалните знания и компетентности;

  • Висше икономическо образование
  • Обучения, които предлага Мария Василева:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”  Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:  Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                                       Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                     -за 2-ра СПК / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение;                                                                                                                     Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Маникюр; – Педикюр;– Ноктопластика ;  – Декорации-микс техники;  – Салонни форми и др.