През 2016г. Миглена Каранейчева започва своята кариера по професия „Маникюрист-педикюрист”. Упражнява дейността в салон „ХашТаг Нокти” в гр. Стара Загора.
Преминала редица обучения при известни преподаватели, за да придобие допълнителни квалификации и усъвуршенства своите компетенции;
Квалифициран преподавател към ЦПО „Релакс“ – гр. Сливен от 2020 г.по Договор за сътрудничество със самостоятелна Учебна база.
Доказал се преподавател, с богата картотека от успешни ученици;                  
Успешна комуникация и сътрудничество с козметични компании в нейл индустрията;

При нея можете да получите квалификация или да надградите своите знания:
Курсове за придобиване на:

  • квалификация за част от професия или
  • квалификационна степен по професия маникюр, педикюр, ноктопластика.

Надграждащи  модулни Обучения по:
– Маникюр
– Ноктопластика
– Декорации
– Апаратен маникюр                                                                       
-Авангардни форми и др.

Провежда групови и индивидуални обучения във всички позволени форми на обучение от ЗПОО.

ВАНЯ ДИМИТРОВА– професионален маникюрист от 2017г. със самостоятелна практика в “КЪЩАТА НА НОКТИТЕ” в гр. СТАРА ЗАГОРА и Учебна база по договор за сътрудничество.                                        
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2024 г.;                                                                               – Квалификационни степени 3-та  квалификационна степен;   

Обучения, които предлага Ваня Димитрова
Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                           
Начални обучения по програма Д на МОН
за придобиване на квалификация

–  за част от професия по модули: Маникюр, педикюр и ноктопластика; Маникюр и Ноктопластика; Маникюр и педикюр; Маникюр; Педикюр.
Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:                                                       Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.
за придобиване на квалификационна степен – 3-та – задочна форма:
Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност; 
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                 
за 2-ра степен на професионална квалификация / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение – Маникюрист-педикюрист;

за 3-та степен на професионална квалификация / при налична 2-ра степен на професионална квалификация;
Тази програма е за маникюристи, които желая да надградят своите знания със самостоятелна форма на обучение, без да се откъсват от работа. Обучението по теория / икономическите модули / е в самостоятелна форма, а практическата част е в присъствена форма в учебната база, съобразена с възможностите на страните по обучението – курсист-преподавател.

Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на знания:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Педикюр ;  – Декорации-микс техники и др.;