Телефон: 0899853237

 Дора Бинева – собственик на салон за красота в гр. Стара Загора и гр.Раднево –  с богат практически опит. Майстор в занаята повече от 15 години и с множество надграждащи обучения, допълващи и актуализиращи знания и компетентности по професията „КОЗМЕТИК”.

Образование и квалификации:

  • Квалификация – 2-ра степен

В самостоятелната Учебна база „ДОРИС”, организирана през 2017 г. се предлагат следните обучения:

  1. Професионален курс – обучение по част от професия, удостоверен с Удостоверение за професионално обучение;
  2. Квалификационен курс – обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – 2-ра степен. Обучение по дисциплини в съответствие с ДОС по професията.
  3. Надграждащи обучения – всички модули от професията, по желание на курсиста.
  4. Надграждащи, при наличие на Удостоверение, с цел квалификационно обучение – Свидетелство за професионална квалификация – втора степен.