Корнелия Няголова– професионален маникюрист от 2017г. със самостоятелна практика в салон в гр. Шумен и Учебна база по договор за сътрудничество.
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г.;                                 
– Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;                   
Обучения, които предлага Корнелия Няголова:
Професия: „Маникюрист-педикюрист”   
Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация за част от професия   – дневна, самостоятелна и задочна форма:                                    
Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика  или комбинация от тях;                    
Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – дневна или задочна форма:           
Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика                       
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                   
-за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                                                                      
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:

– Маникюр; – Ноктопластика ; – Декорации-микс техники; – Салонни форми и др.

Телефон за връзка
0898662834

Мелиса Сезгинова Сейфулова -професионален маникюрист от 2019г. със самостоятелна практика в собствен салон в град Шумен. Работи с клиенти и обучава курсисти.
Успешно преминали семинари, надграждащи обучения.
Работи сама в собствен салон още като професионален миглостилист, козметик-микроблейдинг.
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2023 г.;                                
– Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;                    
– Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина;
Обучения, които предлага Мелиса Сeйфулова:
Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                  
Начални обучения по програма Б на МОН:

– за придобиване на квалификация за част от професия – дневна и самостоятелна форма на обучение
– квалификационна степен 2-ра степен  – дневна и задочна форма:                   
Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика                                     
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                       
-за 2-ра СПК / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение по същата професия;                                  
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация – модулни и тематични обучения:

– Маникюр; – Ноктопластика ;  – Декорации-микс техники;  – Салонни форми; – Изчистване на грешки; Преговор и актуализация на знания и др.