София – Фризьор

Телефон: 0894662252

 Мартина Маринова – собственик на салон за красота в гр. София – „Суперлатив Бюти Хаус” с богат практически опит. Майстор в занаята повече от 15 години и с множество надграждащи обучения, допълващи и актуализиращи знания и компетентности по професията „Фризьор”.

Техник на марка : FARMAGAN

Образование и квалификации:

 • Майсторско свидетелство от Национална занаятчийска камара
 • Висше образование

В самостоятелната Учебна база, организирана през 2017 г. се предлагат следните обучения:

 1. Професионален курс – обучение по част от професия, удостоверен с Удостоверение за професионално обучение;
 2. Квалификационен курс – обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – 2-ра или 3-та степен. Обучение по дисциплини в съответствие с ДОС по професията.
 3. Надграждащи обучения – всички модули от професията, по желание на курсиста.
 4. Надграждащи, при наличие на Удостоверение, с цел квалификационно обучение – Свидетелство за професионална квалификация – втора степен.
 5. Надграждащи обучения при наличие на втора степен на професионална квалификация за придобиване на трета степен на професионална квалификация

 Валентин Кирилов – собственик на салон за красота в гр. София –  с богат практически опит. Майстор в занаята повече от 5 години и с множество надграждащи обучения, допълващи и актуализиращи знания и компетентности по професията „Фризьор”.

Техник на марки и обучаващ

Основател на КОЛОРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Образование и квалификации:

 • Квалификация – 2-ра степен

В самостоятелната Учебна база, организирана през 2018 г. се предлагат следните обучения:

 1. Професионален курс – обучение по част от професия, удостоверен с Удостоверение за професионално обучение;
 2. Квалификационен курс – обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – 2-ра степен. Обучение по дисциплини в съответствие с ДОС по професията.
 3. Надграждащи обучения – всички модули от професията, по желание на курсиста.
 4. Надграждащи, при наличие на Удостоверение, с цел квалификационно обучение – Свидетелство за професионална квалификация – втора степен.