Петя Нейчева – собственик на Соларно студио в гр. Сливен с богат практически опит – над 10 години и с множество надграждащи обучения, допълващи и актуализиращи знания и компетентности по професията „Козметик”, спец.:”Соларни услуги”

Квалификация: Козметик, специалност „Соларни услуги”- 3-та СПК

В самостоятелната Учебна база – „СЪНДЕЙЗ”-СЛИВЕН, организирана през 2017 г. се предлагат следните обучения:

  1. Професионален курс – обучение по част от професия, удостоверен с Удостоверение за професионално обучение;
  2. Квалификационен курс – обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – 3-та степен. Обучение по дисциплини в съответствие с ДОС по професията.
  3. Надграждащи обучения – всички модули от професията, по желание на курсиста.
  4. Надграждащи, при наличие на Удостоверение, с цел квалификационно обучение – Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

Настоящата квалификация се изисква за всички управители и служители в/ на соларни студиа, на основание – ДОС – Наредба за придобиване на квалификация по професията „Козметик”, от 2018 г.