Русе – Маникюр, педикюр и ноктопластика

Мари Папазян– професионален маникюрист от 2016г. със самостоятелна практика в салон в гр. Русе – „Мани-Нейлс” и Учебна база по договор за сътрудничество.                                                                                                – Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2019 г.;                                                    – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;                                        – Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина;

Обучения, които предлага Мари Папазян:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:         Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                          Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                      -за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                                                                                       Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Маникюр;
– Ноктопластика ;                                                                                                                – Декорации-микс техники;                                                                                                – Салонни форми и др.

Надя Петрова– професионален маникюрист от 2017г. със самостоятелна практика в салон в гр. Русе и Учебна база по договор за сътрудничество.                  Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г.;            – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;   Висше педагогическо образование

Обучения, които предлага Надя Петрова:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                Начални обучения по програма:

  • Б на МОН или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:                                                                         Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика, завършващи със Свидетелство за професионална квалификация;
  • Д на МОН – за придобиване на квалификация за част от професия, завършващи с Удостоверение за професионално обучение; Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                                     -за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение, за придобиване на 2-ра СПК, без да прекъсва да работи. Признават се всички учебни часове от Удостоверението и надграждат само това, което липсва и е по изискване на ДОС по професията;                                                                                                         Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
    – Маникюр;
    – Ноктопластика ;                                                                      – Декорации-микс техники;                                                      – Салонни форми и др.
  • Удостоверени с Удостоверение за част от професия или по надграждаща програма!

Вашата мечта може да бъде реалност, само ако ни се доверите!