Мари Папазян– професионален маникюрист от 2016г. със самостоятелна практика в салон в гр. Русе – „Мани-Нейлс” и Учебна база по договор за сътрудничество.                                                                                                – Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2019 г.;                                                    – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;                                        – Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина;

Обучения, които предлага Мари Папазян:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:         Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                          Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                      -за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                                                                                       Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Маникюр;
– Ноктопластика ;                                                                                                                – Декорации-микс техники;                                                                                                – Салонни форми и др.

Надя Петрова– професионален маникюрист от 2017г. със самостоятелна практика в салон в гр. Русе и Учебна база по договор за сътрудничество.                  Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г.;            – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;   Висше педагогическо образование

Обучения, които предлага Надя Петрова:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                Начални обучения по програма:

  • Б на МОН или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:                                                                         Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика, завършващи със Свидетелство за професионална квалификация;
  • Д на МОН – за придобиване на квалификация за част от професия, завършващи с Удостоверение за професионално обучение; Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                                     -за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение, за придобиване на 2-ра СПК, без да прекъсва да работи. Признават се всички учебни часове от Удостоверението и надграждат само това, което липсва и е по изискване на ДОС по професията;                                                                                                         Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
    – Маникюр;
    – Ноктопластика ;                                                                      – Декорации-микс техники;                                                      – Салонни форми и др.
  • Удостоверени с Удостоверение за част от професия или по надграждаща програма!

Вашата мечта може да бъде реалност, само ако ни се доверите!

Таня Ангелова професионален маникюрист от 2006г. със самостоятелна практика в салон в гр. РУСЕ и Учебна база по договор за сътрудничество.                            – Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г.;                                                                – Квалификационни степени 3-та  квалификационна степен- „Маникюрист-педикюрист“;  – Множество отличия от шампионати в нейл индустрията и десетки обучени кадри маникюрист-педикюристи – реализирани в страната и чужбина по различни проекти и на частни начала;

Обучения, които предлага Таня Ангелова:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                 Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация
–  за част от професия по модули: Маникюр, педикюр и ноктопластика; Маникюр и Ноктопластика; Маникюр и педикюр; Маникюр; Педикюр.
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:                               Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.
за придобиване на квалификационна степен – 3-та – задочна форма:
Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност; 

 Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                 –за 2-ра степен на професионална квалификация / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение – Маникюрист-педикюрист;
за 3-та степен на професионална квалификация / при налична 2-ра степен на професионална квалификация;
Тази програма е за маникюристи, които желая да надградят своите знания със самостоятелна форма на обучение, без да се откъсват от работа. Обучението по теория / икономическите модули / е в самостоятелна форма, а практическата част е в присъствена форма в учебната база, съобразена с възможностите на страните по обучението – курсист-преподавател.

Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на знания:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Педикюр ; – Декорации-микс техники и др.;                                                                                                  

Ани Данова – професионален маникюрист от 2012г. със самостоятелна практика в салон в гр. Русе – „Хармони” и Учебна база по договор за сътрудничество.                                         – Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2019 г.;                                                                               – Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;                                                         – Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина;

Обучения, които предлага Ани Данова:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                         Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:                                      Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                                                                             Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                             -за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                                                                                                                                Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Маникюр;– Ноктопластика ;  – Декорации-микс техники; – Салонни форми и др.