Професия : Оперативно счетоводство

Специалност: Оперативен счетоводител

Обучение по професията „Опративен счетоводител“
ДДС, заплати, осигуровки.
· Данъчни консултации.
· Регистрация на фирми.
· Данъчна защита и представителство.
· Годишно приключване.
· Абонаментно счетоводно обслужване