ОБРАЗЕЦ

НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРИДОБИТА  СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, обр. 3-54 на МОН

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  „РЕЛАКС” КЪМ „САВОВ – 77“ ЕООД  е предпочитан Център за професионално обучение,   с авторитет, реален принос и  цели престижно присъствие в професионалното обучение. Същият е лицензиран през 2017г. и  провежда професионално обучение в следните области на образование и професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение:

ВАЖНО!!!За всички долу изброени професии и специалности, освен обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, може да се проведе обучение и за част от професия, удостоверено с Удостоверение за професионално обучение, обр.3-37 на МОН! 

НАПРАВЛЕНИЕ: 815 – ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ

Професия Фризьор, 815010
Специалност Фризьорство, код 8150101
Специалност Организация и технология на фризьорските услуги, код 8150102


Професия Козметик, 815020
Специалност Козметика, код 8150201
Специалност Организация и технология на козметичните услуги, код 8150202    Специалност Соларни услуги, код 8150203


Професия Маникюрист-педикюрист, 815030
Специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика, код 8150301
Специалност Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност,  код 8150302      

НАПРАВЛЕНИЕ : ТЪРГОВИЯ 

  Професия Търговски представител, 341040
Специалност Търговия на едро и дребно , код 3410401

НАПРАВЛЕНИЕ : ИНФОРМАТИКА

 Професия Оператор на компютър, 482030
Специалност Текстообработване , код 4820301   

НАПРАВЛЕНИЕ : ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ

 Професия Финансов  отчетник, 343020
Специалност Финансова отчетност , код 3430201    

Професия Оперативен  счетоводител, 344030
Специалност Оперативно счетоводство , код 3440301  

 Професия Касиер, 345060
Специалност Касиер , код 3450601

Професия Офис – секретар , 346020
Специалност Административно обслужване , код 3460201     

 Професия Деловодител, 346030
Специалност Деловодство и архив , код 3460301 

НАПРАВЛЕНИЕ : СПОРТ

Професия Помощник-инструктор по фитнес, 813090
Специалност Фитнес , код 8130901  

НАПРАВЛЕНИЕ ; ТРАНСПОРТ

Професия Куриер, 840100
Специалност Логистика на товари и услуги , код 8401001

НАПРАВЛЕНИЕ : ИНФОРМАТИКА

 Професия Оператор на компютър, 482030
Специалност Текстообработване , код 4820301   

НАПРАВЛЕНИЕ : ТЪРГОВИЯ 

  Професия Търговски представител, 341040
Специалност Търговия на едро и дребно , код 3410401

НАПРАВЛЕНИЕ: 815 – ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ

Професия Фризьор, 815010
Специалност Фризьорство, код 8150101
Специалност Организация и технология на фризьорските услуги, код 8150102


Професия Козметик, 815020
Специалност Козметика, код 8150201
Специалност Организация и технология на козметичните услуги, код 8150202    Специалност Соларни услуги, код 8150203


Професия Маникюрист-педикюрист, 815030
Специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика, код 8150301
Специалност Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност,  код 8150302      

НАПРАВЛЕНИЕ : ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ

 Професия Финансов  отчетник, 343020
Специалност Финансова отчетност , код 3430201    

Професия Оперативен  счетоводител, 344030
Специалност Оперативно счетоводство , код 3440301  

 Професия Касиер, 345060
Специалност Касиер , код 3450601

Професия Офис – секретар , 346020
Специалност Административно обслужване , код 3460201     

 Професия Деловодител, 346030
Специалност Деловодство и архив , код 3460301 

НАПРАВЛЕНИЕ : СПОРТ

Професия Помощник-инструктор по фитнес, 813090
Специалност Фитнес , код 8130901  

НАПРАВЛЕНИЕ ; ТРАНСПОРТ

Професия Куриер, 840100
Специалност Логистика на товари и услуги , код 8401001