Уважаеми кандидат – курсисти и заинтеровани лица.
Професията Бръснаро-Фризьорство“ е една от най-предпочитаните професии в последните години, предимно в касае мъжките визии и модерни прически. В няколко изречения ще отговоря на най-често задаваните въпроси:
1. Кой има право на това обучение? – всички лица над 16 години;
2. Необходимо образование – завършен 10-ти клас, удостоверен с Удостоверение за завършен първи гимназиален етап, право за явяване на държавни зрелостни изпити, средно образование или по-високо;
3. Здравословно състояние – доказва се липсата на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професията с Медицинско свидетелство / от личен лекар/, за обучение
4. Вид на обучението:
4.1 За част от професия – само фризьорство по утвърден план и програма на Учебния център, позовавайки се на Държавните общообразователни стандарти /ДОС/;
5. Правоспособност на преподавателите: Съгласно Наредбите за придобиване на квалификация по професия, всеки преподавател трябва да притежава: за теоретично обучение: Висше образование + Свидетелство за професионална квалификация -2-ра или 3-та степен по професия„Фризьор” или Майсторско свидетелство/за сега се разрешава/ , за преподавател по практика: минимално : средно образование + Свидетелство за професионална квалификация 2-ра или 3-та степен.                                                                             

Заб. Съгласно действащото законодателство на Република България, самостоятелно работещите фризьори, трябва да притежават Свидетелство за професионална квалификация – 2-ра или 3-та СПК, регламентирано в чл.5 от Закон за занаятите и в ДОС по професията.                                                                       

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси на посочените телефони и контакти в закачена публикация в страницата. Всяка учебна база е упълномощена и компетентна по всички въпроси, касаещи професията, по която обучават и притежават документ за Обработващ лични данни, съгласно ЗЗЛД.
Благодарим, че избрахте нас!!!

Подробности относно процедурата по удостоверяване на обучението по ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ, можете да прочетете в Раздел “НОВИНИ”

Уважаеми кандидат – курсисти и заинтересовани лица.                                                         

Професията „Масажист“ е предпочитана професия в последните години, предимно заради ниската цена на капиталовложението, а в същото време – нарастващ интерес от страна на клиенти. Какво по-хубаво от това да се  наслади човек на една релаксираща програма или терапевтира определен проблем.  И така. В няколко изречения ще отговорим на най-често задаваните въпроси:
1. Кой има право на това обучение? – всички лица над 16 години;
2. Необходимо образование – завършен 10-ти клас, удостоверен с Удостоверение за завършен първи гимназиален етап, средно образование или по-високо;
3. Здравословно състояние – доказва се липсата на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професията с Медицинско свидетелство / от личен лекар/, за обучение
4. Вид на обучението:
4.1 Част от професия – В България на този етап по действащо законодателство, обучение по професията се осъществява като част от професията „Козметик”, поради което професионалните умения след обучението се удостоверяват с Удостоверение за професионално обучение. Има възможност за издаване и на Европас приложение /документ с описание на професионални компетентности на английски език/                                                                                                                     

4.2. Програма на обучението – разделена на два вида : „Класически масаж” и Класически масаж с терапевтична практика”.

Курсиста придобива знания , умения и компетентности, свързани с анатомия, физиология и биология на човешко тяло, заболявания, които могат да се третират от страна на масажиста, класически масаж на цяло тяло и разновидни масажни техники и процедури, антицелулитни програми, обзавеждане на масажно студио, хигиена и други въпроси, касаещи професията. Теоретичната част е изцяло на самостоятелна подготовка и се преговаря по време на практическите занятия.                                                                                                               

 4.3. Модулни и надграждащи обучения –  обучения за надграждане на знания и комепетности.                                                                                                                                                    
Подробности относно процедурата по удостоверяване на обучението по ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ, можете да прочетете в Раздел “НОВИНИ”.

Благодарим, че избрахте Център за професионално обучение „Релакс” и сбъднахте вашата мечта в реалност!!!

Уважаеми кандидат – курсисти и заинтересовани лица.                                                        

 Професията „Миглопластика е предпочитана професия в последните години, предимно заради ниската цена на капиталовложението, а в същото време – нарастващ интерес от страна на клиенти. Какво по-хубаво от това да се  наслади човек на една перфектна класика и изящен поглед.

 В няколко изречения ще отговорим на най-често задаваните въпроси:
1. Кой има право на това обучение? – всички лица над 16 години;
2. Необходимо образование – завършен 10-ти клас, удостоверен с Удостоверение за завършен първи гимназиален етап, средно образование или по-високо;
3. Здравословно състояние – доказва се липсата на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професията с Медицинско свидетелство / от личен лекар/, за обучение
4. Вид на обучението:
4.1 Част от професия – В България на този етап по действащо законодателство, обучение по професията се осъществява като част от професията „Козметик”, поради което професионалните умения след обучението се удостоверяват с Удостоверение за професионално обучение или със Сертификат. Има възможност за издаване и на Европас приложение /документ с описание на професионални компетентности на английски език/                                                                                                                     

4.2. Програма на обучението – разделена на два вида : „Класическа техника – Косъм по косъм” Учебна програма:
-Теория, история и запознаване с технологията „Косъм по косъм“
-Запознаване с инструменти и материали
-Демонстрация
-Практически упражнения
-Удължаване на мигли по технологията „Косъм по косъм“ върху жив модел
Продължителност на курса:
Еднодневен

и 2Д и 3Д обем:

Учебна програма:
-Теория, история и запознаване с технологията „3Д мигли“
-Запознаване с инструменти и материали
-Демонстрация
-Практически упражнения
-Удължаване на мигли по технологията „3Д мигли“ върху жив модел
Продължителност на курса:
Еднодневен

 Курсиста придобива знания , умения и компетентности, свързани с анатомия, физиология и биология на миглите, заболявания на очите и противопоказания за поставяне на мигли, обзавеждане на студио, хигиена и други въпроси, касаещи професията. Теоретичната част е изцяло на самостоятелна подготовка и се преговаря по време на практическите занятия.                                                                                                               

4.3. Модулни и надграждащи обучения –  обучения за надграждане на знания и комепетности.    

При обучение по двата модула /теми/, се издава Удостоверение за професионално обучение, а при еднодневен курс – Сертификат!                                                                                                                                               
Подробности относно процедурата по удостоверяване на обучението по ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ, можете да прочетете в Раздел “НОВИНИ”

Благодарим, че избрахте Център за професионално обучение „Релакс” и сбъднахте вашата мечта в реалност!!!

Уважаеми кандидат – курсисти и заинтересовани лица.                                                         

Професията „Микроблейдинг“ е предпочитана професия в последните години, предимно заради естествения вид и контур на веждите, като ефект, сравнително ниската цена на капиталовложението, а в същото време – нарастващ интерес от страна на клиенти. Какво по-хубаво от това, рамката на лицето – Веждите, да са в перфектна форма и подчертаващ магнетичен поглед.

 И така. В няколко изречения ще отговорим на най-често задаваните въпроси:
1. Кой има право на това обучение? – всички лица над 16 години;
2. Необходимо образование – завършен 10-ти клас, удостоверен с Удостоверение за завършен първи гимназиален етап, средно образование или по-високо;
3. Здравословно състояние – доказва се липсата на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професията с Медицинско свидетелство / от личен лекар/, за обучение
4. Вид на обучението:
4.1 Част от професия – В България на този етап по действащо законодателство, обучение по професията се осъществява като част от професията „Козметик”, поради което професионалните умения след обучението се удостоверяват с Удостоверение за професионално обучение. Има възможност за издаване и на Европас приложение /документ с описание на професионални компетентности на английски език/                                                                                                                     

4.2. Програма на обучението – разделена на два етапа – теория и практика.  

 Учебна програма:

 • История на Микроблейдинг
  • Анатомия. Типове кожи
  • Показания и противопоказания
  • Понятия за форма. Златно сечение. Измерване на златното сечение – пособия
  • Типове лица. Правилно определяне на формата на веждите според формата на лицето и очите
  • Уред за микроблейдинг. Видове игли и техника на работа
  • Цветоанализа, колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за микроблейдинг. Техники на смесване на цветове. Правилно определяне на цвета за клиента
  • Хигиенни изисквания към специалиста и безопасност по време на работа
  • Дезинфекция. Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата
  • Алергични реакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и тяхното предотвратяване
  • Възстановяване след процедурата. Грижа след процедурата.

-Процедура на  „Микроблейдинг“ върху жив модел
Продължителност на курса: 3 дневен

 Курсиста придобива знания , умения и компетентности, свързани с анатомия, физиология и биология на човешко тяло, заболяванията на кожата и противопоказанията за третиране, обзавеждане на студио, хигиена и други въпроси, касаещи професията. Теоретичната част е изцяло на самостоятелна подготовка и се преговаря по време на практическите занятия.                                                                                                               

4.3. Модулни и надграждащи обучения –  обучения за надграждане на знания и комепетности.                                                                                                                                                    
Подробности относно процедурата по удостоверяване на обучението по ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ, можете да прочетете в Раздел “НОВИНИ”

Благодарим, че избрахте Център за професионално обучение „Релакс” и сбъднахте вашата мечта в реалност!!!

Уважаеми кандидат – курсисти и заинтересовани лица.                                                         

Професията „Гримьор“ е предпочитана професия в последните години, предимно заради ниската цена на капиталовложението, а в същото време – нарастващ интерес от страна на клиенти, предимно за поводи. Какво по-хубаво от това да се  наслади човек на една нова и модерна визия, съчетана с определена палитра и точен контур.

И така. В няколко изречения ще отговорим на най-често задаваните въпроси:
1. Кой има право на това обучение? – всички лица над 16 години;
2. Необходимо образование – завършен 10-ти клас, удостоверен с Удостоверение за завършен първи гимназиален етап, средно образование или по-високо;
3. Здравословно състояние – доказва се липсата на противопоказания от медицинска гледна точка за обучение и упражняване на професията с Медицинско свидетелство / от личен лекар/, за обучение
4. Вид на обучението:
4.1 Част от професия – В България на този етап по действащо законодателство, обучение по професията се осъществява като част от професията „Козметик”, поради което професионалните умения след обучението се удостоверяват с Удостоверение за професионално обучение. Има възможност за издаване и на Европас приложение /документ с описание на професионални компетентности на английски език/                                                                                                                     

4.2. Програма на обучението – разделена на два вида : „Професионален грим” – базов курс  и надграждаща форма в различни тематични особености.                                                                                                                       

Курсиста придобива знания , умения и компетентности, свързани с устройство на кожата, цветоанализа, контуриране и моделиране, обзавеждане на студио за грим, хигиена и други въпроси, касаещи професията. Теоретичната част е изцяло на самостоятелна подготовка и се преговаря по време на практическите занятия.                                                                                                                

4.3. Модулни и надграждащи обучения –  обучения за надграждане на знания и комепетности.                                                                                                                                                    

Подробности относно процедурата по удостоверяване на обучението по ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ, можете да прочетете в Раздел “НОВИНИ”

Благодарим, че избрахте Център за професионално обучение „Релакс” и сбъднахте вашата мечта!!!