Корица на преведен документ, за тези, които не желаят Апостил. Затова е препоръчително, курсистите , желаещи реализация в чужбина да проверят изискванията на законодателството в страната, където ще упражняват дадена професия.

Този документ е в превод от оригинала на вече издадения и е на английски език, включващ всички реквизити.

Издаването му може да бъде заявено:

– с подаването на документи,

– преди стартиране на обучението,

– по време на обучението,

– след обучението или

– в по – късен етап.

Издава се само за обучения, удостоверени от ЦПО „Релакс“ – Сливен.

Подпечатва се с печат на английски език!

 

Превод на документ на  желан от курсиста език с печат АПОСТИЛ

Център за професионално обучение „Релакс“ – Сливен се грижи за удобството и легитимността  на издаваните документи. За тази професионална задача се доверяваме на нашия партньор – Катя Господинова – управител на Център за превод и легализация в комбинация с много други финансови и счетоводни услуги в гр. Сливен.

Накратко: Поставянето на „апостил” върху български документи, предназначени за чужбина се извършва в едно от следните министерства, в зависимост от вида на документа, а именно:

  • За документи, издадени от съдебната система/ свидетелства за съдимост, решения на съда, документи с нотариална заверка и др./, „апостилът” се поставя от Министерство на правосъдието.
  • За образователни документи, предназначени да се използват в чужбина, „апостилът” се поставя от Министерство на образованието, младежта и науката.
  • За всички останали документи „апостилът” се поставя от Консулски отдел на Министерството на външните работи

Не винаги се изисква документът издаден в България и предназначен за чужбина да бъде преведен на съответния чужд език, за да бъде легализиран от Консулски отдел на Министерството на външните работи. Поставянето на „апостил” от съответното министерство удостоверява истиността на така оформения български документ.

Телефон за връзка: 0893703890 – Катя Господинова

Телефон за безплатна консултация

0878592952

Европас приложение


е документ към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за професионално обучение или сертификат – описва знанията и уменията придобити от  лицата, завършили обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Представител на инициативата в България е Центърът за развитие на човешките ресурси.

Издава се само от организацията, издала оригиналния документ!

Сертификат с отпечатан QR код с информация за курсиста и вида на документа и обучението, което е преминал.

Разработва се от специален генератор и е още една възможност за идентифициране на придобитите  знания, умения и компетентности пред заинтересовани лица. Предимно се използва в чужбина и е за представяне в чужбина.

Не е задължителен по българско законодатество и може да бъде заявен по всяко време на обучението или след него.