Пловдив – Миглопластика

Телефон: 0894 52 93 59 – АНИ  БАРАКОВА

АНИ БАРАКОВА практикува от 2017, непосредствено след първия си курс по Миглопластика – техника „косъм по косъм”. Взема участие в множество надграждащи курсове – 2Д, 3Д, 4Д, 5Д, руски обем и мега обем

Преподавател по Договор за сътрудничество с ЦПО „Релакс”-Сливен в самостоятелно сформираната учебна база в гр. ПЛОВДИВ

Обученията, които се предлагат при АНИ БАРАКОВА:

Професия: „Миглопластика”  Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация за част от професия  – дневна форма:  Специалност: „Миглопластика”.                                                                                                                                                       Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ за козметици с 2-ра СПК/, практикуващи „Миглопластика и обемни техники”, удостоверени с                                                                                                                             Удостоверение за професионално обучение – за част от професия, обр. 3-37 на МОН;                                                                  Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Миглопластика;
– Обемни техники ;                                                                                                                                          

Удостоверителни документи:  по желание на кандидат – курсиста – Сертификат или Удостоверение за профеионално обучение, обр. 3-37 на МОН.

 

Мотивация и цел – „Да продължавам да се развивам в тази сфера и да предам моите знания на бъдещи професионалисти в областта”