Пловдив – Миглопластика и Ламиниране на мигли

Телефон: 0894529359 – АНИ  БАРАКОВА

АНИ БАРАКОВА практикува от 2017, непосредствено след първия си курс по Миглопластика – техника „косъм по косъм”. Взема участие в множество надграждащи курсове – 2Д, 3Д, 4Д, 5Д, руски обем и мега обем

Преподавател по Договор за сътрудничество с ЦПО „Релакс”-Сливен в самостоятелно сформираната учебна база в гр. ПЛОВДИВ

Обученията, които се предлагат при АНИ БАРАКОВА:

Професия: „Миглопластика”  Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация за част от професия  – дневна форма:  Специалност: „Миглопластика”.                                                                                                                                                       Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ за козметици с 2-ра СПК/, практикуващи „Миглопластика и обемни техники”, удостоверени с                                                                                                                             Удостоверение за професионално обучение – за част от професия, обр. 3-37 на МОН;                                                                  Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Миглопластика;
– Обемни техники ;                                                                                                                                          

Удостоверителни документи:  по желание на кандидат – курсиста – Сертификат или Удостоверение за профеионално обучение, обр. 3-37 на МОН.

 

Мотивация и цел – „Да продължавам да се развивам в тази сфера и да предам моите знания на бъдещи професионалисти в областта”

Диляна Тризова– практикува Миглопластика  от 2018г. със самостоятелна практика в салон в гр. Смолян и гр. Пловдив, и обучава в гр. Пловдив. Познато лице с имидж и професионализъм сред колегите си в България, демонстратор и обучител на всички познати техники в професията.

Към професионалния път може да се добави, че е :

– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г. по Договор за сътрудничество.;                   – Квалификационни степени – няколко Мастър класове и специализации по обемни техники и техника „Косъм по косъм”;                                                                                                    – Квалификация / по държавен образец/ за част от професия „Козметик” – Специалност „Миглопластика” със специален модул – „Инструкторска дейност” в Миглопластиката;             – Десетки надграждащи курсове по обемни техники и Ламиниране на мигли;

Обучения, които предлага Диляна Тризова:

Професия: „Миглопластика” , „Ламиниране на мигли“ или комбиниран курс                             Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация за част от професия  – дневна и самостоятелна форма:                                                                            Специалност: „Миглопластика”. „Ламиниране на мигли“ или комбиниран курс                  Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ за козметици с 2-ра СПК/, практикуващи „Миглопластика и обемни техники”, удостоверени с                                                        Удостоверение за професионално обучение – за част от професия, обр. 3-37 на МОН;            Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:
– Миглопластика;
– Обемни техники ;                                                                                                             – Ламиниране на мигли, удостоверени по желание на кандидат – курсиста – Сертификат или Удостоверение за професионално обучение, обр. 3-37 на МОН.                                        

Богата гама снимков материал и съдействие по всички въпроси, касаещи тази специалност са видни в профила и!