Димитър Йорданов започва своята кариера по професия “Mасажист през 2015г.. Преминала редица обучения при известни преподаватели, за да придобие допълнителни квалификации и усъвършенства своите компентенции в масажните и терапевтичните техники и практики.                                                                                                                                                   Разполага със самостоятелна Учебна база в гр.Сливен – Масажно студио „Сигним”.
Квалифициран преподавател към ЦПО „Релакс“ – гр. Сливен от 2017 г. по Договор за сътрудничество.
Доказал се преподавател, с богата картотека от успешни ученици, реализирани в страната и чужбина;                                                                                                                                                     Успешна комуникация и сътрудничество с козметични компании;
Участник в редица национални и международни мероприятия, като масажист-терапевт;

В Масажно студио „Сигнум”,  можете да получите квалификация или да надградите своите знания, освен с класически техники и похвати, така и терапевтични и оздравителни масажни техники;
Курсове за придобиване на:

  • Квалификация за част от професия

+ Класически масаж

+ Класически и терапевтичен масаж

Провежда групови и индивидуални обучения във всички позволени форми на обучение от ЗПОО.

Телефон: 0878893669

Галина Дюлгерова започва своята кариера по професия “Mасажист” през 2015г.. Преминала редица обучения при известни преподаватели, за да придобие допълнителни квалификации и усъвършенства своите компентенции в масажните и терапевтичните техники и практики.     

Образование и квалификации:

  • Висше медицинско образование, специалист „Здравни грижи”, преподавател по професията „Масажист”
  • Квалификация – „Козметик”-2-ра СПК
  • Квалификация – „Масажист”

Учебната база в гр.Сливен – Студио „Бекстейч”.
Квалифициран преподавател към ЦПО „Релакс“ – гр. Сливен от 2017 г. по Договор за сътрудничество.
Доказал се преподавател, с богата картотека от успешни ученици, реализирани в страната и чужбина;                                                                                                    Успешна комуникация и сътрудничество с козметични компании;
В Масажното студио „Бекстейч”,  можете да получите квалификация или да надградите своите знания, освен с класически техники и похвати, така и терапевтични и оздравителни масажни техники;
Курсове за придобиване на:

  • Квалификация за част от професия

+ Класически масаж

+ Класически и терапевтичен масаж

Провежда групови и индивидуални обучения във всички позволени форми на обучение от ЗПОО.

Пепи Господинова

тел.: 0887448143

Телефон: 0882413135

ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ – ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Преминал редица обучения при известни преподаватели, за да придобие допълнителни квалификации и усъвършенства своите компентенции в масажните и терапевтичните техники и практики.  Разполага със самостоятелна Учебна база в гр.Сливен – Масажно студио „ШАМБАЛА”.
Преподавател към ЦПО „Релакс“ – гр. Сливен от 2021 г. по Договор за сътрудничество.
Доказал се преподавател, с богата картотека от успешни ученици, реализирани в страната и чужбина; Успешна комуникация и сътрудничество с козметични компании; Участник в редица национални и международни мероприятия, като масажист-терапевт;

В Масажно студио „Шамбала”,  можете да получите квалификация или да надградите своите знания, освен с класически техники и похвати, така и терапевтични и оздравителни масажни техники;
Курсове за придобиване на:

  • Квалификация за част от професия

+ Класически масаж

+ Класически и терапевтичен масаж

Провежда групови и индивидуални обучения във всички позволени форми на обучение от ЗПОО.