Атанас Савов – Директор на ЦПО „Релакс“-Сливен и собственик на Салон за красота „Релакс“ – Сливен от 2009 г.

Професионален път и образования:

 • Кадрови военнослужещ в Българската армия – 10 г.;
 • Висше икономическо образование – ОКС „Бакалавър“ – ТУ-Варна
 • Магистър – Счетоводство и одит – Пловдив
 • Действащ счетоводител на свободна практика
 • Квалификации с най-високи степени:
 1. „Икономист-мениджър“
 2. „Учител“
 3. „Козметик“
 4. „Фризьор“
 5. „Маникюрист-педикюрист“ и други

Започнах своята кариера в разкрасителния бранш от 2009 г. и не след дълго сформирах учебна база по Договор за сътрудничество с цел обучение на курсисти в сферата на красотата. Организирал съм на множество инициативи в гр. Сливен, съвместно с колеги. Успешното  сътрудничество с институции,  колеги и фирми допринасят за успеха на всички дейности.

От 2017 г. придобих лицензия от НАПОО и поех трудния административен процес в сферата на професионалното образование, тясно специализиран в направление 815 – Фризьорски и козметични услуги.

През 2019 г. разширих обхвата на лицензираните професии и специалности с нови 10, видни в началните презентации.

Освен Директор на ЦПО съм:

 • Администратор на центърадокументооборот и ИС на НАПОО;
 • Администратор на сайта – relaxsliven.com ;
 • Администратор на собствени страници и групи в социалните мрежи, с цел осигуряване на прозрачност и взаимопомощ.
 • водещ преподавател по Обща и Отраслова професионална подготовка при обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.

Благодарим Ви, че избрахте нас и екипа ни за вашето професионално развитие и реализация!

Юристи и партньори на ЦПО „Релакс“-Сливен

Телефон: 0888 43 08 05

Адвокат Мая Русева

Юрист с богат практически опит и картотека от успешно приключени дела и производства.

 • Завършва Магистър по „Право“ през 2011 г. в Юридическия факултет на Пловдивския университет;
 • Член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Сливен;
 • Самостоятелна кантора в гр. Сливен
 • Юридически консултации и решаване на спорове в гражданското, административното и търговско право и др.
 • Подготвя голям набор от юридически документи, за нуждите на различни производства и успешно партнира с колеги;
 • Услуги по регистрация на фирми – физически лица, юридически лица и ЮЛНЦ и др.
 • Юрист-консулт в различни организации и институции;

Защитата на  правата  е дълг и отговорност на честния човек и професионалист!

Телефон: 0888 46 14 87

Адвокат Галя Хачадурян

Юрист с богат практически опит и самостоятелна кантора в гр. Сливен

 • Завършва „Право“ през 2001 г., а през 2003 г. е вписан адвокат;
 • Член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Сливен;
 • Юридически консултации и решаване на спорове в гражданското, административното и търговско право и др.
 • Подготвя голям набор от юридически документи, за нуждите на различни производства;
 • Услуги по регистрация на фирми – физически лица, юридически лица и ЮЛНЦ и др.

Всеки да открие  своята вярна пътека в живота и да има сила и вяра, за да следва целите си без да се отказва.

Център за професионално обучение „РЕЛАКС“ – Сливен  е един от лидерите в професионалното обучение по фризьорство, маникюр, педикюр и ноктопластика, професионален грим , масаж, козметика , микроблейдинг, миглопластика, ламиниране на мигли и др. съчетаващ класическите методи с новостите, които се предлагат в SPA , WELLNESS и Козметичната индустрия.
Важно място в обучението са индивидуалния подход и реална работна обстановка, при което се създават условия за работа в екип, важно за бъдеща реализация; общата медицинска подготовка от високо квалифицирани преподаватели, от които курсистите се запознават с най-разпространените заболявания на кожата, ноктите и  опорно-двигателния апарат и методите за долечение чрез различни терапевтични процедури и др…                                                                                                                                        Курсистите усвояват разнообразни техники и познания, като имат приоритет да усетят върху себе си. Продуктите, които се използват в процес на обучение се осигуряват от преподавателите и са изключително качествени, за професионална употреба, съобразени с модните тенденции в отделните професии и специалности и са с доказан ефект.                                                                                                                                                                                                               Качествената подготовка по време на обучението и контактите с работодатели е гаранция за добра реализация в SPA центровете, студиата за красота, модните салони. Не на последно място и преоритет е собствена реализация на завършилите курсисти, които  получават безплатни консултации, бизнес насоки и от наши специалисти в отделните области – мениджмънт, маркетинг, организация на труд, реклама и др., позовани на нормативната база вРепубликаБългария.                                                                                   Преподавателският екип на ЦПО „РЕЛАКС”към ”САВОВ” ЕООД –СЛИВЕН , който се грижи за обучението на курсистите, е с педагогическа правоспособност за преподаване по посочените професии, отговарящи на изискванията за преподаватели/обучаващи/ , регламентирани в законодателството на Република България и  има богат практически и преподавателски опит в областта на отделните професии.
Обучаващите се в края на курса се явяват на държавен изпит съгласно Национална изпитна програма /практически и теоретичен изпит/ пред комисия. След успешно полагане на същия, курсистът получава Свидетелство за професионална квалификация, с академична справка с подробно описание на изучаваните предмети/модули/ в едно с часовете по теоретична и практическа част. За част от професия се полагат теоретичен и практически изпит, по образец на центъра, удостоверен с Удостоверение за професионално обучение.Документът има възможност да бъде преведен и легализиран от лицензиран център за преводи  и легализация, което  дава възможност за работа и в чужбина.  По желания на курсиста е възможно и издаването на приложението Европас на английски език-описание на професионалните компетенции от проведеното обучение. 

При кратки семинарни и технически обучения – до 2 дни, се издава Сертификат-на български или английски език, заведен с регистрационен номер, подпечатан с печат на ЦПО „РЕЛАКС”-Сливен и наличен QR код с данни за притежателя на Сертификата.                                                                                                                                                                                                          Времето за професионалното обучение за част от професия е до 3 месеца, като се дава възможност за интензивно обучение и значително съкращаване на срока, без пропуск от учебния материал / програма „Б” на НАПОО /, за професионална квалификация – втора квалификационна  степен – 660/330 учебни часа за срок до 6 месеца , за трета квалификационна степен – 960/480 учебни часа за срок до 12 месеца, според  ДОС по отделните професии. Формата на обучение-дневна, самостоятелна, индивидуална, задочна, дистанционна, вечерна, уточнена в хода на кандидатстване.                                                                                                                                                   Екипът на ЦПО „РЕЛАКС”към ”САВОВ” ЕООД –СЛИВЕН разполага с над 40 бр. Салона за красота- материално-технически бази в цялата страна , видни в секция „Партньори”.

Целта ни е  да запазим лидерското и компетентно място на пазара, да актуализираме учебните си планове, според ДОС , да  поддържаме много добри лични и професионални контакти със специалисти в сферата на красотата и непрекъснато се стреми към лично усъвършенстване, обучение и иновативност.

Освен посочените професии и специалности от направление 815 – фризьорски и козметични услуги, Центъра допълни в лицензията си допълнителни 10 специалности, видни в секция „ Професионални обучения – СПК или Част от професия и ще продължи работа в тази посока.