Вероника Тончева – собственик на салон в гр. Елена, обл. Велико Търново с богат практически опит – над 10 години и с множество надграждащи обучения, допълващи и актуализиращи знания и компетентности по професията „Козметик”. Притежава множество квалификации по професията, като най-високата по професията „Козметик“, специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ – 3-та степен на професионална квалификация.

В самостоятелната Учебна база – Козметично студио „Argus”- Елена, организирана през 2022 г. се предлагат следните обучения:

  1. Професионален курс – обучение по част от професия, удостоверен с Удостоверение за професионално обучение, обр. 3-37 на МОН по всички ЕРУ и РУ по професията, посочени в ДОС;
  2. Квалификационен курс – обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – 2-ра степен, Професия „Козметик“, Специалност „Козметика“. Обучение по дисциплини в съответствие с ДОС по професията.
  3. Надграждащи обучения – всички модули от професията, по желание на курсиста.
  4. Надграждащи, при наличие на Удостоверение, с цел квалификационно обучение – Свидетелство за професионална квалификация – втора степен.
  5. Надграждащи, при наличие на Свидетелство за професионална квалификация – втора степен, с цел квалификационно обучение – Свидетелство за професионална квалификация – трета степен

Мото: Избора е ваш, обучението от нас!!!

Информация за контакти и професии в Учебната база: в раздел „Учебни бази и Партньори”. Богатият снимков материал е поместен в линк към страницата на салона – в раздел „Галерия“