Анабел Узунова– професионален маникюрист от 2016г. със самостоятелна практика в салон в гр. Варна и Учебна база по договор за сътрудничество.            
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2023 г.;                                       
– Квалификационни степени 3-та  квалификационна степен;                        
Обучения, които предлага Анабел Узунова:
Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                             
Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация

–  за част от професия по модули: Маникюр, педикюр и ноктопластика; Маникюр и Ноктопластика; Маникюр и педикюр; Маникюр; Педикюр.
Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:                               
Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.

за придобиване на квалификационна степен – 3-та – задочна форма:
Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност; Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                              
за 2-ра степен на професионална квалификация / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение – Маникюрист-педикюрист;

за 3-та степен на професионална квалификация / при налична 2-ра степен на професионална квалификация;
Тази програма е за маникюристи, които желая да надградят своите знания със самостоятелна форма на обучение, без да се откъсват от работа. Обучението по теория / икономическите модули / е в самостоятелна форма, а практическата част е в присъствена форма в учебната база, съобразена с възможностите на страните по обучението – курсист-преподавател.

Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на знания:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Педикюр ; – Декорации-микс техники и др.;                             
Мото: Желанието от Вас, обучeнието от нас!

Теодора Колева-Славова– професионален маникюрист от 2012г. със самостоятелна практика в салон “𝔹𝕖𝕝𝕝𝕒 𝔹𝕖𝕒𝕦𝕥𝕪 ℍ𝕠𝕦𝕤𝕖”в гр. Варна и Учебна база по договор за сътрудничество.                                        
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2023 г.;                                                       
-Квалификационни степени 3-та  квалификационна степен;   

За себе си Теди споделя:
„Стартирах свой собствен бизнес преди 11 години и от 6 години съм ментор .Радвам се на всеки успех и напредък благодарение  на екипа от професионалисти с които работя.

През последните години моето обучение ,като ментор е непрекъснато, искам да се развивам колкото е възможно повече и да предложа на своите ученици най-добре структурираните курсове, затова непрекъснато работя върху моята система за преподаване, актуализирайки информацията с най-много модерни техники. Благодаря на всички ученици ,които прекрачиха прага на моята академия, за да следват собствените си мечти!

За вече обучени маникюристи сме структурирали различни курсове за обучение. Курсове, които могат да променят вашата техника и визия за кратък период от време, за да осигурят луксозна услуга. След прилагане на техниките, научени в курса, маникюристът увеличава доходите си и може да предложи услуги на най-високо ниво.“                                           

Обучения, които предлага Теодора Колеава-Славова:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                            Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация
–  за част от професия по модули: Маникюр, педикюр и ноктопластика; Маникюр и Ноктопластика; Маникюр и педикюр; Маникюр; Педикюр.
Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:                                             Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.
за придобиване на квалификационна степен – 3-та – задочна форма:
Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност; 

 Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                              
за 2-ра степен на професионална квалификация / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение – Маникюрист-педикюрист;

за 3-та степен на професионална квалификация / при налична 2-ра степен на професионална квалификация;
Тази програма е за маникюристи, които желая да надградят своите знания със самостоятелна форма на обучение, без да се откъсват от работа. Обучението по теория / икономическите модули / е в самостоятелна форма, а практическата част е в присъствена форма в учебната база, съобразена с възможностите на страните по обучението – курсист-преподавател.

Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на знания:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Педикюр ;  – Декорации-микс техники и др.;                              
Мото: Желанието от Вас, обучението от нас!

ФИЛКА ГЕОРГИЕВА– професионален маникюрист от 2013г. със самостоятелна практика в “ПЪТЕВОДНА СВЕТЛИНА” в гр. ВАРНА и Учебна база по договор за сътрудничество.                                        
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2023 г.;
-Висше образование-ОКС Магистър / Индустриален мениджмънт                                                                              
– Квалификационни степени 4-та  квалификационна степен; 

 За себе си споделя: „ Професионализъм, свеждащ се до опит, базиран на 7 години практика, преминавайки през различни обучения и надграждащи уменията семинари. Притежавайки чувство за толерантност и търпение в работата си с курсисти, умея да комуникирам, презентирам и работя в екип. Държа на отговорното отношение при подготовката за изпити, както и задълбоченост при разработване на курсови проекти.

Като професионалист в своята област, притежавам завидни практически умения, иновативен подход при работа с обучаемите и познания за генериране на креативни идеи. Спазвайки етичните норми на поведение, проявявам характерната за добрия обучител емпатия.“

Обучения, които предлага ФИЛКА ГЕОРГИЕВА

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                           
Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация

–  за част от професия по модули: Маникюр, педикюр и ноктопластика; Маникюр и Ноктопластика; Маникюр и педикюр; Маникюр; Педикюр.
Начални обучения по програма Б на МОН:
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:                                             
Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.

за придобиване на квалификационна степен – 3-та – задочна форма:
Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност; 
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                 
за 2-ра степен на професионална квалификация / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение – Маникюрист-педикюрист;

за 3-та степен на професионална квалификация / при налична 2-ра степен на професионална квалификация;
Тази програма е за маникюристи, които желая да надградят своите знания със самостоятелна форма на обучение, без да се откъсват от работа. Обучението по теория / икономическите модули / е в самостоятелна форма, а практическата част е в присъствена форма в учебната база, съобразена с възможностите на страните по обучението – курсист-преподавател.
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на знания:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Педикюр ; – Декорации-микс техники и др.;

ВЛАДИСЛАВА НИКОЛОВА професионален маникюрист от 2017г. със самостоятелна практика в “ВЛАДИСЛАВА НИКОЛОВА” в гр. ВАРНА и Учебна база по договор за сътрудничество.                                     
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2023 г.;                                           
– Квалификационни степени 3-та  квалификационна степен;   
Обучения, които предлага ВЛАДИСЛАВА НИКОЛОВА
Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                                                                           
Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация

–  за част от професия по модули: Маникюр, педикюр и ноктопластика; Маникюр и Ноктопластика; Маникюр и педикюр; Маникюр; Педикюр.
Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – задочна форма:                                                                              
Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.

за придобиване на квалификационна степен – 3-та – задочна форма:
Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност; 
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                 
за 2-ра степен на професионална квалификация / при налична за част от професия, т.е Удостоверение за професионално обучение – Маникюрист-педикюрист;

за 3-та степен на професионална квалификация / при налична 2-ра степен на професионална квалификация;
Тази програма е за маникюристи, които желая да надградят своите знания със самостоятелна форма на обучение, без да се откъсват от работа. Обучението по теория / икономическите модули / е в самостоятелна форма, а практическата част е в присъствена форма в учебната база, съобразена с възможностите на страните по обучението – курсист-преподавател.
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на знания:
– Маникюр; – Ноктопластика; – Педикюр ; – Декорации-микс техники;