Телефон: 0894405193

Ивана Неновска професионален маникюрист от 2010г. със самостоятелна практика в салон в гр. Бяла Слатина и Учебна база по договор за сътрудничество.                                                                                       
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2019 г.;                                     
– Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;                        
– Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина.
Обучения, които предлага Ивана Неновска:
Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                 
Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:          
Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                                      Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                          
-за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                                    
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:

– Маникюр; – Ноктопластика ;   – Декорации-микс техники;- Салонни форми и др.