Илина Йоновска– професионален маникюрист от 2012г. със самостоятелна практика в салон в гр. Бургас и Учебна база по договор за сътрудничество.                                                       
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2019 г.;                        
– Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;            
– Десетки обучени кадри „Маникюрист-педикюристи” – реализирани в страната и чужбина;

Обучения, които предлага Илина Йоновска:

Професия: „Маникюрист-педикюрист”                                        
Начални обучения по програма Б на МОН
за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма:                                                    
Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                   
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :
                         
-за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;                     
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:

– Маникюр;  Ноктопластика ; – Декорации-микс техники;   – Педикюр – Салонни форми и др.

ГАЛИНА ИЛЧЕВА е маникюрист от 2003г. Съсобственик на „Салонът“ гр. Бургас

 За себе си тя споделя: „Инструктор и преподавател съм от 2014 г. Към мен освен за начален курс, можете да се обърнете и за усъвършенстване в изкуството на декорациите като ще ви бъде изготвен индивидуален план за обучения спрямо вашето ниво на умения. Курсовете при мен обхващат спектъра от бързи салонни декорации, вензеля и тънки линии, миниатюрно рисуване, флористика, обемни декорации с гел пластелин или акрил, китайска техника (one stroke), както и технически дисциплини като : изграждане с гел, акрил, акригел; апаратен и комбиниран маникюр; изравняване и укрепване на естествения нокът. В моето портфолио присъстват и няколко сертифициращи обучения: работа с IBX system; – Aurora organic 13 free; – Cuccio naturale

Представител съм за Бургас и региона на висококачествените материали за маникюр Nika nagel и сформиран учебен център!
През годините съм преминала множество обучения при световни майстори като: Злата Краевская, Надежда Ткаченко, Тайсия Власова, Анна Югромова и др. Притежавам титлата International nail master от Finko Academy, както и такава от Mariya Borisova nailart school. Награждаван участник съм в редица международни състезания :

– Nailpro bulgaria -handpaint nail art (debut)

– Золотая кисть Одесса – копие на картина и любимо животно (master)

– Nailolympia Moscow – Olympic gods (professional)

– International competition Safari – one in one (master)

– Golden hands of the world Milano – one in one (master)

– Golden Bulgarian rose – One stroke ( debut instructor)

Високото ниво на професионализъм е моят приоритет !!!“

– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2021 г.; Степен: 2-ра , 3-та и 4-та квалификационна степен;         
Обучения, които предлага Галина Илчева:
Професия: „Маникюрист-педикюрист”                            Начални обучения по програма Б на МОН за придобиване на квалификация за част от професия или квалификационна степен 2-ра или 3-та  – дневна и задочна форма:                                      
Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика. 
Обучение по всички модули на професията за част от професия, удостоверени с Удостоверение за професионално обучение, обр. 3-37 на МОН / програма Д на МОН/                                           
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :                                                                                 
-за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение; 
– за 3-та СПК / при налична 2-ра СПК/  
                                                                                                                                                   

Кери Златева– професионален маникюрист от 2016г. със самостоятелна практика в салон в гр. Бургас – и Учебна база по договор за сътрудничество.                                        
– Преподавател към ЦПО Релакс – Сливен  от 2022 г.;                     
– Квалификационни степени 2-ра  квалификационна степен;
– Висше образование – ОКС бакалавър и ОКС Магистър
– Десетки преминали обучения по професията;

Обучения, които предлага Кери Златева:

Професия: „Маникюрист-педикюрист” 
Начални обучения по програма Д на МОН за придобиване на квалификация за част от професия – задочна или самостоятелна  форма: Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика.                  
Начални обучения по програма Б на МОН
за придобиване на квалификационна степен 2-ра  – дневна и задочна форма на обучение: Специалност: Маникюр, педикюр, ноктопластика.                     
Надграждащи обучения / програма Е на МОН/ :
                                                         
-за 2-ра СПК / при налична за част от професия,т.е Удостоверение за професионално обучение;     
Надграждащи обучения за актуализация и разширяване на квалификация:

– Маникюр; – Ноктопластика ;  – Педикюр; -Декорации-микс техники; – Салонни форми и др.